Non-profit Stichting JEMODA, gericht op kansarme en straatkinderen te Senegal. JEMODA geeft scholing en bied onderdak aan de meest kansarme kinderen.

Waar 10+ redenen samenkomen om een kind in Senegal een toekomst te geven

Samen genezen, hoop geven, levens redden

Elk kind, een baken van hoop en een belofte voor de toekomst, verdient zorg en bescherming. Toch worden talloze kinderen, met name diegenen die op straat leven, aan hun lot overgelaten. Wanneer ziekte toeslaat, staan ze vaak alleen, vechtend tegen ziekten die anders gemakkelijk genezen kunnen worden met de juiste medicatie. Deze kinderen, kwetsbaar en stemloos, hebben onze hulp nodig.

Stichting JEMODA staat als een baken van hoop voor deze kinderen. Wij zijn toegewijd aan het bieden van de nodige ondersteuning aan degenen die het het meest nodig hebben. Maar we kunnen dit niet alleen doen. De kosten voor de zorg voor elk kind bedragen slechts €3,50 per dag - een kleine prijs voor een gered leven, een veilige toekomst.

Uw steun kan een wereld van verschil maken. Door te doneren aan Stichting JEMODA, draagt u niet alleen bij aan de medische zorg van deze kinderen; u geeft ze een kans op leven, een kans om te dromen, en een kans om te worden wie ze bedoeld zijn te zijn. Samen kunnen we een verschil maken. Samen kunnen we levens veranderen. Sluit u zich aan bij deze nobele zaak? Uw vrijgevigheid kan de wereld van een kind verlichten. Dank u voor het overwegen van een donatie aan Stichting JEMODA. Uw steun betekent alles voor ons, en voor de kinderen die we helpen.

Direct veilig doneren 

Bescherm kinderen, bestrijd uitbuiting

Elk kind, ongeacht zijn of haar omstandigheden, heeft onvervreemdbare rechten. In Senegal worden veel straatkinderen echter onderworpen aan het gezag van een Marabout, die hen dwingt te bedelen. Terugkeren met lege handen is geen optie; deze kinderen worden dan blootgesteld aan fysieke straffen. Stichting JEMODA staat op tegen deze onrechtvaardigheid en beschermt de kinderen tegen Marabouts die hun macht misbruiken.

Het is niet ongewoon dat Stichting JEMODA zich moet verplaatsen om deze kinderen te beschermen. Dit omvat bezoeken aan de Marabouts, waar de kinderen vaak onder erbarmelijke omstandigheden moeten leven en werken.

De kosten van onze inspanningen variëren, maar elke bijdrage, hoe klein ook, kan een wereld van verschil maken. Uw donatie kan helpen om een kind te bevrijden van de ketenen van uitbuiting en hen een kans geven op een betere toekomst. Wij nodigen u uit om deel te nemen aan deze nobele zaak. Uw bijdrage is van harte welkom en zal een directe impact hebben op het leven van deze kinderen. Samen kunnen we een verschil maken.

Doneer d.m.v. een bankoverschrijving 
Direct veilig doneren 

Aandacht geven, zelfvertrouwen kweken, levens veranderen

Elk kind, een uniek en waardevol individu, verdient aandacht en waardering. In Senegal, echter, is de realiteit vaak anders dan in westerse landen. Kinderen zijn hier veelal op zichzelf aangewezen, vergeten en genegeerd door de samenleving. Maar bij Stichting JEMODA geloven we dat verandering mogelijk is.

Stichting JEMODA zet zich in om deze kinderen de aandacht en waardering te geven die ze verdienen. Door onze inspanningen ontwikkelen deze kinderen een positievere houding en groeit hun zelfvertrouwen. Ze beginnen te geloven in hun eigen potentieel en krijgen hoop voor een betere toekomst.

Als een oprechte non-profitorganisatie, kost het geven van aandacht en waardering ons geen geld. Maar de impact die het heeft op het leven van een kind is onbetaalbaar. Hoewel we geen financiële bijdrage vragen voor deze specifieke inspanning, zijn er vele andere manieren waarop u ons kunt steunen. Uw tijd, uw stem, uw bereidheid om het bewustzijn te vergroten - dit zijn allemaal waardevolle bijdragen aan onze missie.

Samen kunnen we een wereld van verschil maken in het leven van deze kinderen. Dank u voor uw overweging om Stichting JEMODA te steunen. Uw steun betekent alles voor ons, en nog belangrijker, voor de kinderen die we dienen.

Rechten en plichten leren, levens veranderen

Elk kind, een kostbaar geschenk en de belofte van morgen, heeft onvervreemdbare rechten. In Senegal worden deze rechten echter vaak over het hoofd gezien. Stichting JEMODA zet zich in om deze kinderen bewust te maken van hun rechten en staat klaar om hen te ondersteunen wanneer dat nodig is. Maar we doen meer dan dat; we leren de kinderen ook hun plichten kennen, zoals het belang van onderwijs wanneer dit wordt aangeboden.

Stichting JEMODA is een oprechte non-profitorganisatie. Het bijbrengen van deze rechten en plichten kost ons geen geld. Maar de impact die het heeft op het leven van een kind is onbetaalbaar. Hoewel we geen financiële bijdrage vragen voor deze specifieke inspanning, zijn er vele andere manieren waarop u ons kunt steunen. Uw tijd, uw stem, uw bereidheid om het bewustzijn te vergroten - dit zijn allemaal waardevolle bijdragen aan onze missie.

Samen kunnen we een wereld van verschil maken in het leven van deze kinderen. Dank u voor uw overweging om Stichting JEMODA te steunen. Uw steun betekent alles voor ons, en nog belangrijker, voor de kinderen die we dienen.

Geef vreugde, voed dromen

Elk kind, een sprankel van vreugde en onschuld, heeft het onvervreemdbare recht om te spelen. In Senegal kunnen kinderen in principe overal spelen, maar vaak wordt er niet naar ze omgekeken, wat tot zeer gevaarlijke situaties kan leiden. Stichting JEMODA biedt een veilige haven waar kinderen ongestoord en zonder angst kunnen spelen, onder het waakzame oog van onze toegewijde leden.

Bij Stichting JEMODA is elke dag gevuld met gelach en spel. Kinderen komen dagelijks naar ons toe om te spelen, om te leren, en om gewoon kind te zijn. Hoewel we in principe niets tekortkomen, is er soms behoefte aan vervanging van speelgoed, zoals een lekke voetbal.

Uw kleine donatie kan een wereld van verschil maken. Het kan helpen om de lach op het gezicht van een kind te houden, om de vreugde van het spel levend te houden. Uw bijdrage, hoe klein ook, kan helpen om een veilige en zorgeloze speelomgeving voor deze kinderen te waarborgen. Wij nodigen u uit om deel te nemen aan deze nobele zaak. Dank u voor uw overweging om te doneren aan Stichting JEMODA. Uw steun betekent alles voor ons, en nog belangrijker, voor de kinderen die we dienen.

Doneer d.m.v. een bankoverschrijving 
Direct veilig doneren 

Bescherm kinderen, red levens, verzeker toekomst

Elk kind, een kostbaar juweel van onze samenleving, heeft het onvervreemdbare recht op bescherming. Straatkinderen in Senegal worden echter vaak gedwongen te bedelen voor basisbehoeften zoals geld, eten en kleding. Dit maakt hen een gemakkelijke prooi voor mensen die hun kwetsbaarheid willen uitbuiten. Deze kinderen worden blootgesteld aan onvoorstelbare gevaren en ontberingen.

Stichting JEMODA is er om deze kinderen bij te staan in tijden van nood, zoals bij misbruik, mishandeling en marteling. Wij zijn hun schild tegen de wreedheden van de wereld, hun veilige haven in de storm.

Het is niet ongewoon dat Stichting JEMODA zich moet verplaatsen om deze kinderen te helpen. Dit omvat bezoeken aan de Marabouts, waar de kinderen vaak onder erbarmelijke omstandigheden moeten leven.

De kosten van onze inspanningen variëren, maar elke bijdrage, hoe klein ook, kan een wereld van verschil maken. Uw donatie kan helpen om een kind te beschermen, om een leven te redden, om een toekomst te verzekeren.


Doneer d.m.v. een bankoverschrijving 
Direct veilig doneren 

Voed een kind, voed de toekomst.

Elk kind, een stralende ster in de hemel van de mensheid, heeft het onvervreemdbare recht op voeding. In Senegal worden straatkinderen echter vaak gedwongen om van deur tot deur te bedelen voor een maaltijd. Gezien de algemene armoede in het land, is het voedsel dat ze ontvangen vaak bijna bedorven of zelfs al bedorven. Dit is een hartverscheurende realiteit die we bij Stichting JEMODA proberen te veranderen.

Bij Stichting JEMODA streven we ernaar om deze kinderen een waardige maaltijd te bieden, een maaltijd die meer is dan alleen voedsel - het is een symbool van hoop en zorg. Deze kinderen, die normaal gesproken moeten bedelen voor hun voedsel, komen dagelijks naar ons toe voor een bord eten. Een bord eten dat met liefde en respect wordt aangeboden.

De kosten van een maaltijd bedragen slechts €1,50. Een kleine prijs voor ons, maar een wereld van verschil voor een kind dat honger heeft. Uw donatie, hoe klein ook, kan helpen om een kind te voeden, om een glimlach op hun gezicht te toveren, om hen hoop te geven voor een betere toekomst.

Doneer d.m.v. een bankoverschrijving 
Direct veilig doneren 
De straatkinderen in Senegal de “Talibe”
In Senegal worden de “Talibe” straatkinderen geconfronteerd met misbruik en uitbuiting, een paradox die typerend is voor vele uitdagingen in Afrika. Ondanks deze ontberingen tonen ze een opmerkelijke veerkracht. Samen kunnen we deze paradox aanpakken en hoop brengen waar wanhoop heerst. Samen kunnen we een verschil maken voor de “Talibe”.

Normen leren, levens veranderen, samen

Elk kind, een onbeschreven blad vol potentieel, heeft het recht om normen en waarden te leren. Bij Stichting JEMODA nemen we deze taak ter harte. We leren de kinderen hoe ze met dieren moeten omgaan, hoe ze kunnen bijdragen aan de huishouding, en het belang van respectvol gedrag, zoals niet schelden, niet pesten, delen met anderen en respect tonen naar jong en oud. Hoewel dit misschien vanzelfsprekende dingen zijn, is het belangrijk om te onthouden dat wat nooit geleerd is, niet kan worden toegepast. Zoals het gezegde luidt: “Je hoeft geen steen naar de hond te gooien, het kan je beste vriend zijn!”

Als een oprechte non-profitorganisatie, kost het bijbrengen van deze waarden en normen ons geen geld. Maar de impact die het heeft op het leven van een kind is onbetaalbaar. Hoewel we geen financiële bijdrage vragen voor deze specifieke inspanning, zijn er vele andere manieren waarop u ons kunt steunen. Uw tijd, uw stem, uw bereidheid om het bewustzijn te vergroten - dit zijn allemaal waardevolle bijdragen aan onze missie.

Samen kunnen we een wereld van verschil maken in het leven van deze kinderen.

Onderwijs: een kleine investering, grote impact

Elk kind, een bloeiende knop vol potentieel, heeft het onvervreemdbare recht op onderwijs. Bij Stichting JEMODA streven we ernaar om dit recht te waarborgen. Vaak komen kinderen uit gezinnen waar de ouders analfabeet zijn en niet in staat zijn om hulp te bieden bij huiswerk. Daarom biedt Stichting JEMODA bijles aan, verzorgd door gekwalificeerde leerkrachten.

Kinderen die door Stichting JEMODA worden onderwezen, beginnen soms met een aanzienlijke achterstand, omdat ze voor onze kennismaking nooit naar school zijn geweest. Extra lessen na schooltijd zijn dan geen luxe, maar een noodzaak voor een indrukwekkend resultaat. Het is niet ongebruikelijk dat deze kinderen een klas kunnen overslaan en snel op een normaal niveau kunnen komen!

De kosten voor de bijscholing van de kinderen bedragen €7.50 per maand. Uw bijdrage, hoe klein ook, kan een wereld van verschil maken. Het is een investering in de toekomst van een kind, een donatie die een leven lang meegaat. Wij nodigen u uit om deel te nemen aan deze nobele zaak. Dank u voor uw overweging om te doneren aan Stichting JEMODA. Uw steun betekent alles voor ons, en nog belangrijker, voor de kinderen die we dienen.Doneer d.m.v. een bankoverschrijving 
Direct veilig doneren 

Geef een kind, een veilig thuis

Elk kind, een kostbaar geschenk van het leven, heeft het onvervreemdbare recht op een thuis, een veilig onderdak. In Senegal is de harde realiteit echter dat veel kinderen op straat slapen, blootgesteld aan talloze gevaren. Kinderen die zijn weggelopen van hun Marabout vanwege de erbarmelijke omstandigheden en de lijfstraffen die ze daar ondergaan. Stichting JEMODA streeft ernaar om deze kinderen een tijdelijk thuis te bieden en gaat actief op zoek naar hun familie.

Het is een veelvoorkomend scenario dat kinderen (Talibé) die gedwongen worden om bij een Marabout te leven, weglopen. Ze zoeken vaak hulp bij derden, zoals Stichting JEMODA. Wij bieden deze kinderen onderdak voor een onbepaalde tijd. We bieden ook een veilige ruimte voor kinderen die thuis niet gewenst zijn en het risico lopen om naar een Marabout te worden gestuurd.

De kosten voor de huisvesting van een kind bedragen slechts €2,60 per dag, of €80,- per maand, inclusief basisbehoeften en onderwijs. Uw donatie, hoe klein ook, kan een wereld van verschil maken. Het kan helpen om een kind een veilig onderdak te bieden, om hen een kans te geven op een beter leven. Door uw bijdrage krijgen deze kinderen weer een waardig bestaan.

Doneer d.m.v. een bankoverschrijving 
Direct veilig doneren 

Kleed een kind, verander levens.

Elk kind, een stralende ster in de hemel van de mensheid, heeft het onvervreemdbare recht om gekleed te zijn. In Senegal worden straatkinderen echter vaak gedwongen om te bedelen voor hun kleding. Ze lopen doorgaans rond in vodden, hun kleine lichamen blootgesteld aan de elementen. Schoeisel, een basisbehoefte die vaak over het hoofd wordt gezien, is een ernstig probleem voor deze kinderen, die vaak op blote voeten rondlopen. Stichting JEMODA streeft ernaar om deze kinderen kleding en schoeisel te bieden, waardoor ze de waardigheid en bescherming krijgen die ze verdienen.

Met een bescheiden budget kunnen we kleding kopen op de Senegalese markt. Hierdoor helpen we niet alleen het kind in nood, maar ook een heel gezin dat worstelt om rond te komen. Voor slechts €5,- kunnen we een kind kleden, hen beschermen tegen de elementen en hun zelfvertrouwen een boost geven.

Uw donatie, hoe klein ook, kan een wereld van verschil maken. Het kan helpen om een kind warm en comfortabel te houden, om hen het gevoel te geven dat ze ertoe doen.

Doneer d.m.v. een bankoverschrijving 
Direct veilig doneren 

Stichting JEMODA
Waar 10+ redenen samenkomen om een persoonlijke band te vormen en een directe impact te maken in het leven van een kind in Senegal

Bij Stichting JEMODA geloven we in de kracht van persoonlijke verbinding. In tegenstelling tot veel andere stichtingen, bieden wij de unieke mogelijkheid om één op één contact te hebben. Dit betekent dat u de kans krijgt om een directe impact te maken en een persoonlijke band op te bouwen.

Onze stichting gaat verder dan alleen het geven van donaties; we creëren bruggen van begrip en medeleven. U heeft de mogelijkheid om persoonlijk met de kinderen in contact te komen, zelfs via videogesprekken zoals Whatsapp. Dit biedt een zeldzame kans om de levens van de kinderen die u steunt van dichtbij te zien.

Bij JEMODA is elke donatie niet alleen een gift, maar ook een stap naar een diepere verbinding. Uw steun betekent meer dan alleen hulp; het is een boodschap van hoop en liefde die rechtstreeks naar het hart van een kind gaat.

Doe mee met ons bij JEMODA, waar uw bijdrage telt en persoonlijke verbindingen bloeien. Samen kunnen we een wereld van verschil maken in de levens van deze kinderen.