Non-profit Stichting JEMODA, gericht op kansarme en straatkinderen te Senegal. JEMODA geeft scholing en bied onderdak aan de meest kansarme kinderen.

 Levensboom van JEMODA

Alles wat je voedt, of het nu mensen, dieren, planten, gedachten of ideeën zijn, zal uiteindelijk groeien en vruchten dragen.Stichting JEMODA tot aan NU


Stichting JEMODA is een organisatie die zich inzet voor de straatkinderen en kansarme kinderen in Senegal. De stichting is ontstaan uit het initiatief van Remco Hemmelder, die na de adoptie van een kansarm kind besloot om meer te doen voor de kinderen in nood. Dit is een overzicht van de belangrijkste mijlpalen en activiteiten van de stichting sinds 2004.• 2004: Remco Hemmelder begint met het geven van voedselhulp aan straatkinderen in Senegal. Hij noemt zijn thuis Commune JE-MO-DA, een afkorting van Jezus, Mohammed en Dalai lama. Hij wil hiermee de boodschap van liefde, de ware weg en de verrijking van alles uitdragen.
• 2005-2009: De voedselhulp wordt uitgebreid naar meer dan 40 straatkinderen per dag. Remco krijgt steun van zijn partner Agnes Hours en enkele vrijwilligers.
• 2010: De stichting neemt het eerste kansarme kind op als pleegkind en zorgt voor zijn scholing.
• 2011-2012: De stichting krijgt te maken met tegenwerking en bedreigingen van marabouts, de religieuze leiders van de straatkinderen. Toch blijft de stichting de straatkinderen welkom heten en biedt hen een scholingsplan aan. Aan het eind van 2012 krijgen 8 kansarme kinderen scholing van de stichting.
• 2013: De stichting neemt twee straatkinderen op als pleegkinderen en zorgt voor hun scholing. Het totaal aantal kinderen dat scholing krijgt van de stichting stijgt naar 13.
• 2013-2014: De stichting krijgt meer bekendheid en wordt officieel geregistreerd als Stichting JEMODA. Het aantal schoolgaande kinderen groeit naar 18 en de stichting kan meer dan 300 straatkinderen voorzien van medische verzorging.
• 2015-2016: De stichting maakt een grote groei door dankzij de particuliere sponsoring van kansarme kinderen. Het aantal schoolgaande kinderen bereikt 33 en de stichting blijft meer dan 300 straatkinderen voorzien van medische verzorging. Daarnaast verzorgt de stichting vier kansarme kinderen als pleegkinderen.
• 2016-2017: De stichting kan geen nieuwe kinderen aannemen voor scholing vanwege de beperkte financiële middelen. Het aantal leerlingen blijft op 38, waarvan velen naar het voortgezet onderwijs gaan. Dit betekent een hogere kostenpost voor de stichting. De stichting blijft meer dan 300 straatkinderen voorzien van medische verzorging en vier kansarme kinderen als pleegkinderen.
• 2017-2018: De stichting kan weer nieuwe leerlingen aannemen en bereikt een totaal van 43. De stichting krijgt ook voet aan de grond in Nederland, waar de stichting “Vrienden van JEMODA” wordt opgericht om fondsen te werven en bekendheid te vergroten. De medische verzorging van straatkinderen gaat door.
• 2018-2019: De stichting krijgt een gulle donatie voor de aanschaf van een eigen auto, waarmee de stichting meer mobiliteit en flexibiliteit krijgt. Het aantal leerlingen dat scholing krijgt van de stichting stijgt naar 51.
• 2019-2020: De stichting wordt geconfronteerd met de uitbraak van het coronavirus in Senegal, waardoor de scholen deels gesloten worden. Toch weet de stichting 58 leerlingen van scholing te voorzien.
• 2020-2021: Het coronavirus lijkt zich niet verder te verspreiden in Senegal, mede dankzij de preventieve acties van de stichting, die desinfecterende zepen en mondkapjes uitdeelt. Het aantal leerlingen groeit naar 63.
• 2021-2022: De stichting krijgt een zware klap te verduren als de werkgever van Remco en Agnes, die hen in de zomermaanden inkomsten verschaft op een camping in Frankrijk, overlijdt. Remco neemt de taken van de campingbeheerder over, met een bijbehorend salaris dat ten goede komt aan de stichting. Het project met de straatkinderen komt op een laag pitje te staan, omdat de straatkinderen minder waardering tonen. Het aantal leerlingen dat scholing krijgt van de stichting blijft op 71.
• 2022-2023: De camping waar Remco en Agnes in de zomermaanden werken, wordt overgenomen door een nieuwe eigenaar, die hen minder gunstige voorwaarden biedt. Toch blijven Remco en Agnes trouw aan Camping Du Viaduc. Tijdens een bezoek aan Nederland ontvangt de stichting een gulle donatie voor de aankoop van bouwgrond, waarop de stichting haar droomproject wil verwezenlijken. De straatkinderen zijn weer welkom bij de stichting, op voorwaarde dat ze respect tonen. De stichting voorziet 74 kinderen van scholing. Het project begint langzaam vruchten af te werpen, want drie kinderen behalen hun einddiploma en kunnen doorstromen naar de universiteit of een gekwalificeerde baan zoeken.
• 2023-2024: De stichting krijgt een grote steun van LES RESIDENCES DU SOLEIL, een organisatie die zich inzet voor een zonnige toekomst voor kinderen in Senegal. Dankzij deze samenwerking kan de stichting 10 extra kinderen van scholing voorzien, waarmee het totaal op 86 komt. Vijf kinderen studeren af, waarvan drie kinderen wachten op toelating tot de universiteit, één kind verder gaat met een opleiding tot arts en één kind in de makelaardij gaat werken.

Een essentiële behoefte in ons project is dat wij christenen zijn die hun hart volgen, maar niet gebonden zijn aan een bepaalde kerk of traditie.