Non-profit Stichting JEMODA, gericht op kansarme en straatkinderen te Senegal. JEMODA geeft scholing en bied onderdak aan de meest kansarme kinderen.

JEMODA staat voor JEZUS-MOHAMMED-DALAI LAMA 

Transparantie bij Stichting JEMODA

Stichting JEMODA, een organisatie die zich inzet voor kansarme kinderen in Senegal, is een toonbeeld van transparantie. Hier zijn enkele redenen waarom:

Open Communicatie
Stichting JEMODA communiceert openlijk over hun doelen, strategieën en prestaties. Ze delen regelmatig updates over het aantal kinderen dat ze helpen en de diensten die ze bieden.

Financiële Verantwoording
De stichting is transparant over waar hun fondsen naartoe gaan. Ze zorgen ervoor dat donaties rechtstreeks ten goede komen aan de kinderen die ze ondersteunen.

Impact Rapportage
Stichting JEMODA rapporteert duidelijk over de impact van hun werk. Ze delen succesverhalen van de kinderen die ze hebben geholpen, wat aantoont dat hun inspanningen vruchten afwerpen.

Toegankelijkheid
De stichting is toegankelijk voor vragen en opmerkingen. Ze staan open voor dialoog met donateurs, vrijwilligers en de bredere gemeenschap.

Ethische Normen
Stichting JEMODA houdt zich aan hoge ethische normen. Ze behandelen iedereen met respect en eerlijkheid, wat bijdraagt aan hun transparantie.

Transparantie is essentieel voor elke liefdadigheidsorganisatie, en Stichting JEMODA is daar geen uitzondering op. Door transparant te zijn, bouwen ze vertrouwen op bij hun donateurs, vrijwilligers en de gemeenschappen die ze dienen. Dit vertrouwen is cruciaal voor hun voortdurende succes in het helpen van kansarme kinderen in Senegal.

“Het is wellicht belangrijk om te vermelden dat wij, hoewel we een Christelijke achtergrond hebben, geen specifieke religie praktiseren. 
De naam JEMODA is een acroniem dat staat voor JEZUS-MOHAMMED-DALAI LAMA, wat de universele waarden weerspiegelt die we nastreven:
 ‘Liefde’, zoals Jezus onderwees, 
‘De ware weg’, zoals Mohammed verkondigde,
 ‘Tot verrijking van alles’, zoals de Dalai Lama ons leert.”

***

Hier presenteren we een overzicht van onze belangrijkste gegevens. Deze informatie biedt een duidelijk en beknopt beeld van onze organisatie en onze activiteiten. Voor meer gedetailleerde informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

Download:
 JEMODA in boekwerk

 Rekening 2023 In afwachting van publicatie

 Begroting 2024 In afwachting van publicatie

 Jaarverslag 2023 In afwachting van publicatie

JEMODA - Nederland

Stichting Vrienden van JEMODA, gevestigd in Tubbergen, is toegewijd aan het verbeteren van de levens van kansarme kinderen in Senegal. Ons hoofddoel is om kinderen uit kansarme gezinnen op school te plaatsen. Daarnaast komen wij sterk op voor de straatkinderen in Senegal.

Onze voornaamste doelstellingen zijn:

Onderwijs: Wij bieden hulp bij scholing, onderwijs en voorlichting aan straatkinderen.
Ondersteuning: Wij verlenen scholing aan kinderen wiens ouders leven onder het Senegalese bestaansminimum.
Gezondheidszorg: Wij verstrekken medicatie en medicijnen aan de leerlingen van JEMODA en straatkinderen. We bieden straatkinderen bescherming en geven medische zorg.
Basisbehoeften: Wij verstrekken kleding en schoeisel aan straatkinderen. We voorzien deze kinderen van voedsel, kleding en schoeisel als dat nodig is.
Voeding: Wij verzorgen maaltijden voor de leerlingen van JEMODA en straatkinderen.
Veilige Haven: Wij bieden een thuis en een veilige plek voor straatkinderen. Stichting JEMODA heeft een inloop huis in Senegal waar (straat)kinderen onbezorgd kunnen spelen, hun verhaal kunnen doen en om bijstand kunnen vragen in geval van misbruik of mishandeling.
Onderdak: Wij verlenen onderdak aan verlaten kinderen.
Bescherming: Wij zetten ons in om geweld, misbruik en onderdrukking van de (straat)kinderen tegen te gaan.
Deze doelstellingen weerspiegelen onze toewijding aan het verbeteren van de levens van kansarme kinderen in Senegal. Elk geschenk, ongeacht de grootte, draagt bij aan het maken van een positieve impact op de levens van deze kinderen. We zijn dankbaar voor de voortdurende steun van onze donateurs.


Stichting Vrienden van JEMODA

Industriestraat 20
7651 AP Tubbergen


KvK-nummer 70268800. 

RSIN 858226145 

Statutaire naam, Stichting Vrienden van Jemoda 

Statutaire zetel gemeente Tubbergen 

Datum akte van oprichting 08-12-2017 Activiteiten SBI-code: 94993. 

JEMODA - Frankrijk

Association : JEMODA. 
Identification R.N.A. : W113003085
No de parution : 20140019
Département (Région) : Aude (Languedoc-Roussillon)
Lieu parution : Déclaration à la sous-préfecture de Narbonne. 
http://www.journal-officiel.gouv.fr/association/index.php  

Association “Stichting” JEMODA is een non-profit organisatie en valt onder, Loi de 1901
(de Wet van 1 juli 1901)
 
Klik hier om meer over de Loi de 1901 te leren 
JEMODA staat geregistreerd in Frankrijk als Association JEMODA, n° W11300308

De statuten kunt u hier downloden.

De bestuurders van JEMODA
Mailadressen en telefoonnummers kunt u opvragen via contact of stuur een mailtje naar info@je-mo-da.org

Voorzitter / president
Remco Hemmelder

Remco Hemmelder / Stichting JEMODA

R. Hemmelder uitgekozen als  "De mens van het jaar" 

Meer over "De mens van het jaar"

Vice-voorzitter
Jeannette Weltevrede

Jeannette Weltevrede / Stichting JEMODA

NL. Ambassadrice
Marianne Hemmelder

Agnes Hours / Stichting JEMODA

Secretaris
Agnes Hours

Agnes Hours / Stichting JEMODA

Penningmeester
René Blom

René Blom / Stichting JEMODA

De thuis basis van JEMODA in Senegal

JEMODA is een toevluchtsoord waar talloze kinderen dagelijks samenkomen om hulp te zoeken en onderwijsvragen te stellen. 

Het is ook een plek waar ze simpelweg van hun kindertijd kunnen genieten in een veilige omgeving.