Non-profit Stichting JEMODA, gericht op kansarme en straatkinderen te Senegal. JEMODA geeft scholing en bied onderdak aan de meest kansarme kinderen.

JEMODA: Een veilig thuis bieden aan kinderen die door de samenleving zijn verstoten.

De Verontrustende Realiteit: Talloze Kinderen Verstoten door Hun Ouders

Het is een tragische realiteit dat veel kinderen in de steek worden gelaten door hun ouders. In het licht van deze uitdaging is Stichting JEMODA ontstaan, een organisatie die zich inzet voor de bescherming en het welzijn van deze kinderen. Het verhaal van JEMODA begon in 2004 met de adoptie van een kansarm kind, gevolgd door het verstrekken van maaltijden aan straatkinderen.

JEMODA heeft sindsdien vier kinderen veiliggesteld: Idrissa Diaw, Modou Diouf, Babacar Bâ en Lamien Bâ. Een van hen, Idrissa Diaw, geadopteerd in 2004, draagt nu de naam Idrissa Hemmelder. Hoewel Idrissa niet wordt onderhouden door donaties en sponsorgelden, is hij een belangrijk onderdeel van onze organisatie. Idrissa is het levende bewijs van de impact die JEMODA kan hebben op het leven van een kind. Door zijn verhaal is alles begonnen omtrent JEMODA.

Idrissa zet zich nu ook in voor straatkinderen, waarmee hij de cirkel van zorg en ondersteuning rond maakt. Zijn verhaal is een inspirerend voorbeeld van hoe een kind, ondanks de moeilijkheden, kan opbloeien en een positieve bijdrage kan leveren aan de samenleving. Bij JEMODA zijn we trots op wat we hebben bereikt en blijven we ons inzetten voor de kinderen die onze hulp het meest nodig hebben.

Voor degenen die als buitenstaander de complexiteit van Afrika hebben ervaren, is het fenomeen van ‘een kind cadeau’ een onthutsende realiteit.

Adopteer een kind

Voor degenen die bekend zijn met de complexiteiten van het leven in Afrika, is het fenomeen van “een kind cadeau” een bekend en hartverscheurend aspect. Veel gezinnen worden geconfronteerd met de harde realiteit van het niet kunnen voorzien in hun levensonderhoud, wat vaak resulteert in te grote gezinnen. Dit wordt veroorzaakt door twee belangrijke factoren.

Ten eerste is het gebruik van voorbehoedsmiddelen voor velen onbetaalbaar. Ten tweede is er een diepgewortelde Afrikaanse wijsheid die voor ons Europeanen moeilijk te begrijpen is: gezinnen hebben vaak meerdere kinderen, omdat er altijd het risico bestaat dat er één of meer kunnen sterven. Het is niet ongewoon om gezinnen met meer dan acht kinderen te zien.

In deze context wordt een kind vaak gezien als een verzekering voor de oudedag, met de verwachting dat het kind voor zijn ouders zal zorgen als ze ouder worden. Helaas leidt dit vaak tot situaties waarin gezinnen te groot worden of de kostwinner overlijdt. Baby’s worden dan soms weggegooid als afval, jonge kinderen worden overgedragen aan een Marabout, verhandeld of als cadeau weggegeven. Over het algemeen werkt dit alles in het nadeel van het kind, met het risico dat het kind in slavernij terechtkomt of wordt gebruikt als offer bij een ritueel.

Bij JEMODA streven we ernaar om deze kinderen een betere toekomst te bieden. U kunt ook bijdragen aan deze missie door een kind te sponsoren. Samen kunnen we een verschil maken in het leven van deze kinderen.

Verdere Informatie over de Mogelijkheden tot Sponsoring

Idrissa Hemmelder
geadopteerd uit een kansarm gezin

geadopteerd uit een kansarm gezin / JEMODA

Mammadou "Modou" Diouf
behoed als straatkind

Behoed voor straatkind / JEMODA

De Inspirerende Reis van Modou Diouf: Van Ontbering naar Onderwijs en Onderdak 

In 2010 verwelkomde JEMODA een jonge, ambitieuze jongen genaamd Modou Diouf. Afkomstig uit een kansarm gezin, werd Modou op tienjarige leeftijd geconfronteerd met de harde realiteit van het moeten bijdragen aan het levensonderhoud van zijn elfkoppige familie. Ondanks zijn verlangen om naar school te gaan, werd dit verhinderd door zijn vader.

Hemmelder, die Modou’s potentieel had opgemerkt, ging de discussie aan met Modou’s vader. Dit resulteerde in de overdracht van Modou aan Hemmelder, in de hoop dat hij geadopteerd zou worden. Hoewel de adoptie werd afgewezen, werd Modou’s onderwijs wel gehonoreerd.

Ondanks zijn aanvankelijke achterstand - Modou kon noch lezen noch schrijven - heeft hij zich in 2012 bewezen als de beste leerling van zijn klas, een positie die hij tot op de dag van vandaag behoudt. Modou, die voornamelijk wordt gesponsord door Hemmelder zelf, blijft zich bewijzen met uitstekende schoolcijfers. Mocht zijn prestatie verslappen, dan zal hij terug moeten naar zijn ouderlijk huis.

Modou’s droom is om piloot te worden, en Hemmelder blijft hem steunen in zijn opleiding zolang dit voor hem mogelijk is. Het verhaal van Modou Diouf is een inspirerend voorbeeld van veerkracht en vastberadenheid, en een getuigenis van de impact die onderwijs kan hebben op het leven van een kind.

Babacar Bâ, ex-straatkind

Babacar ex-straatkind / JEMODA

Lamien Bâ, ex-straatkind

Lamien Bâ, ex-straatkind / stichting JEMODA

De Ontvangst van StraatkinderenHemmelder’s kennismaking met de wereld van de Talibe begon in 2005 met de ontmoeting van Babacar en Lamien Bâ. Lamien, een jongen van slechts zeven jaar oud, was een van de eerste straatkinderen die welkom was in het huis van Hemmelder. Hij deelde waardevolle inzichten over het leven in de Daara, het leercentrum van een Marabout.

Lamien, die een goede band had met Idrissa, werd elke avond uitgenodigd om bij Hemmelder te eten. Dit leidde tot enkele problemen met zijn Marabout, omdat Lamien meer tijd doorbracht bij Hemmelder dan dat hij op straat eten zocht om aan zijn Marabout te geven. De Marabout beweerde dat de andere kinderen, de Talibe, jaloers waren. Als reactie hierop besloot Hemmelder om meer kinderen 's avonds van eten te voorzien.

Op dagen dat Lamien bij Hemmelder was, zat er vaak een vijfjarig jongetje voor de poort. Dit bleek zijn broertje Babacar te zijn. Beiden waren verstoten door hun ouders en overgeleverd aan een Marabout. Ook Babacar kreeg toegang tot Hemmelder’s huis voor een goede maaltijd en de kans om te spelen in plaats van te bedelen.

Hemmelder probeerde Lamien en Babacar volledig onder zijn hoede te nemen, maar dit werd afgewezen door de Marabout. Hemmelder werd zelfs beschuldigd van kinderhandel en kreeg geen contactgegevens van de ouders van Lamien en Babacar.

In 2011 verdween Lamien spoorloos. Hemmelder werd hiervan beschuldigd, maar hij deed officieel aangifte van vermissing en zette zelf een zoekactie op touw. Uiteindelijk werd Lamien 80 km verderop teruggevonden. Door deze actie kwam Hemmelder uiteindelijk in contact met de ouders van de kinderen, die in de afgelegen gebieden van Senegal, 400 km verderop, woonden.

De ouders waren Hemmelder dankbaar voor zijn inzet voor hun kinderen. Hoewel ze traditioneel wilden dat hun kinderen de Koran leerden, waren ze blij dat hun kinderen onder de veilige zorg van Hemmelder konden verblijven. Hemmelder stemde hiermee in, op voorwaarde dat de kinderen meer mochten leren dan alleen de Koran.

Helaas waren Lamien en Babacar te oud om nog op school geplaatst te worden, omdat ze in een klas met achtjarigen zouden komen. Dit werd niet goedgekeurd door de school. Nu krijgen Lamien en Babacar bijscholing van Hemmelder zelf en leren ze voor een beroep.

Daarom besloot Hemmelder om kansarme kinderen die gedoemd waren te werken voor een Marabout op geclassificeerde scholen te plaatsen. Dit is een inspirerend verhaal van hoop en transformatie, een getuigenis van de impact die onderwijs en zorg kunnen hebben op het leven van een kind.

  • 15 oktober 2014: JEMODA heeft met succes onderwijsfaciliteiten kunnen regelen voor Babacar Bâ, een belangrijke stap in zijn persoonlijke en academische ontwikkeling.
  • 09 mei 2019: Lamien is terug gekeerd naar zijn ouderlijk huis. Gezien de onmogelijkheid om zijn opleiding voort te zetten, besloot hij zijn ouders te ondersteunen in hun dagelijkse leven. Lamien heeft de rol van verkoper op zich genomen op de lokale markt, waar hij groenten verkoopt die ze zelf op kleine schaal verbouwen. Dit heeft hem in staat gesteld om een waardevolle bijdrage te leveren aan het gezinsinkomen en tegelijkertijd de familietraditie voort te zetten
  • 20 januari 2021: Babacar heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt in zijn studies. Hij is nu een derdejaars student aan het college met een indrukwekkend gemiddelde van 9.3 op zijn rapport.
  • 28 januari 2022: Modou Diouf, na het voltooien van zijn opleiding en het behalen van zijn diploma’s, heeft besloten om JEMODA te verlaten vanwege zijn leeftijd. Ondanks zijn vroegere ambitie om piloot te worden, heeft hij gekozen voor een carrière als makelaar.
  • 31 januari 2024: Babacar bevindt zich in zijn laatste examenjaar en staat op het punt om een belangrijke mijlpaal in zijn academische reis te bereiken. Hij heeft een zeer grote kans om te worden geselecteerd voor doorstroming naar de universiteit.

Deze updates markeren de aanzienlijke vooruitgang die zowel Babacar als Modou hebben geboekt onder de begeleiding van JEMODA, en onderstrepen de toewijding van de organisatie aan het bevorderen van onderwijs en kansen voor kansarme kinderen.


Rubrieken  Doneren