Non-profit Stichting JEMODA, gericht op kansarme en straatkinderen te Senegal. JEMODA geeft scholing en bied onderdak aan de meest kansarme kinderen.

Sponsor een kansarm kind in Senegal voor scholing...

Dit wil jij ook!
Een kansarm kind in Afrika naar een betere toekomst helpen is spannend... 
En dat voor maar 15€ per maand

Iedereen kan bij JEMODA een kind sponsoren in Afrika, 
alleen of in groepsverband, met je club, vereniging of school.

Wat is het sponsor plan bij JEMODA?

Sponsor een Afrikaans kind / stichting JEMODA

Je geeft een kansarm kind in Afrika de garantie op goede scholing, op een toekomst!
De kinderen blijven weliswaar bij hun ouders, omdat wij van mening zijn dat de eindverantwoordelijkheid bij de ouders ligt, maar JEMODA houdt strak de schoolresultaten in de gaten: de kinderen moeten hun best doen.
De ouders weten dat ze het kind geen andere taken meer mogen geven of uit op werken sturen om inkomsten van het gezin te genereren.
De sponsoring bestaat dus uit financiële hulp en ondersteuning.

Meisje of jongen en welke leeftijd?

Sponsor een Afrikaans kind / stichting JEMODA

Bij JEMODA in Afrika hebben wij meisjes en jongens om te sponsoren vanaf een leeftijd van 4 jaar tot 14 jaar.
Omdat JEMODA straatkinderen en potentiële straatkinderen helpt, heeft JEMODA hoofdzakelijk jongens om te sponsoren.
In Senegal worden de jongens onder druk gezet en vaak weg gegeven aan een Marabout.
Een Marabout profiteert vaak van de kinderen en laat ze voor hem bedelen.
Er volgen soms lijfstraffen als het verlangde bedrag niet behaald wordt.
Maar ook meisjes uit arme gezinnen komen in aanmerking voor hulp van JEMODA.
Er zijn vele ouders die graag willen dat hun dochter wat meer bereikt dan alleen ‘huisvrouw of huismoeder’, maar er het geld niet voor hebben.

Wat krijgt een kind als jij het sponsort?

Scholing, dat is wat het meeste resultaat oplevert voor de toekomst!
‘Jouw’ kind wordt op een door ons aangewezen school geplaatst.
Hier kan het zich bewijzen, ook naar jou, zijn of haar helper!
Bij goede resultaten, krijgt het kind van JEMODA privé-scholing in Afrika aangeboden.
Dit is wat alle ouders willen: een zekere en serieuze scholing!
Bovendien zijn kinderen die door JEMODA ondersteund worden, altijd welkom bij de stichting om te spelen, om huiswerk te maken of voor bijles.
Met de feestdagen, zoals kerst, krijgt het kind een cadeautje, ook uit jouw naam!
En bij eventuele ziekte van het kind zullen we voor medicijnen zorgen. 

Als ik begin met het sponsoren heb ik dan verplichtingen?

Je kunt naar jouw sponsor kind in Afrika schrijven maar dit is niet verplicht.
JEMODA stelt geen verplichtingen, maar zal wel zeer teleurgesteld zijn bij het uitblijven van sponsoring.
Dan zal helaas de scholing van het kind moeten stoppen.
Het kind blijft overigens altijd welkom bij JEMODA en zal daarna ook haar uiterste best doen om voor dit kind een nieuwe  sponsor(s) te vinden.
JEMODA zou het dan ook plezierig vinden dat je, wanneer het financieel moeilijker gaat en jij niet langer kunt sponsoren, zelf actie onderneemt om een vervanger te vinden.

Hoe lang duurt een sponsoring?

Dit is afhankelijk van het uit gekozen kind.
Er zijn kinderen vanaf 4 jaar, maar er kan ook gekozen worden voor een iets ouder kind.
In principe gaan we door met het sponsorplan voor de scholingsondersteuning tot het kind 18 jaar is.
Bij 18-jarige leeftijd van het kind nemen wij contact op voor een eventueel vervolg. 


 

Wat kan ik verwachten van mijn gesponsord kind in Afrika?

sponsor een Afrikaans kind / stichting JEMODA

De kinderen mogen schrijven naar hun sponsors en JEMODA helpt eventueel bij de vertaling.
Wij bieden de mogelijkheid om persoonlijk met het gesponsorde kind in kontakt te komen in de maanden van oktober tot eind maart.  

Mag ik mijn sponsor kind ook cadeautjes sturen?

Zeker dat mag, maar je moet rekening houden met de Afrikaanse douane-formaliteiten.
Pakjes komen pas vaak na vier maanden aan vanwege de veiligheidsmaatregelen tegen het terrorisme.
Je moet er ook rekening mee houden dat je pakje naar een ander werelddeel gaat, hier berekenen ze invoerrechten, dus stuur geen dure dingen!
Ook geen levensmiddelen of snoepgoed versturen: het kan bedorven aankomen op de plaats van bestemming.

Mag ik mijn sponsor kind ook naar Europa halen voor ‘vakantie’?

Nee, hieraan kunnen wij niet meewerken.
JEMODA is er op tegen dat kinderen uit derdewereldlanden naar Europa gehaald worden.
De kinderen worden dan met te veel luxe geconfronteerd en daarna teruggeworpen in hun armoede.
Wat JEMODA wel stimuleert, is dat jezelf komt kijken bij ‘jouw’ sponsor kind in Senegal - Afrika!
Het is gemakkelijker om van rijk naar arm te gaan en dan weer terug!
Om vakantie te vieren in de buurt van je sponsor kind neem je contact op met JEMODA.

Lees ook de gedragscode kinderbescherming bij JEMODA


Op vakantie bij jouw sponsor kind / stichting JEMODA

Hoeveel is de donatie om een kind te sponsoren voor het scholingsplan van JEMODA?

De sponsoring is vastgesteld naar de leeftijd van het kind met scholingsplan.

– 4 tot 13 jaar, een vaste sponsoring van 15 euro per maand tot maximaal 18 jarige leeftijd.

– 14 tot 18 jaar, een vaste sponsoring van 20 euro per maand tot maximaal 18 jarige leeftijd.


De sponsoring heeft betrekking op de scholing van het kind: de duur is afhankelijk van leeftijd waarop het kind begint met zijn scholing of af kan ronden.

Na de aanvang van de sponsoring, zal het bedrag van sponsoring niet omhoog gaan.

Je kan een straatkind ook door JEMODA laten verzorgen!

Mocht de situatie in het ouderlijk huis van een kind dusdanig zijn dat het kind door de ouder(s) niet onderhouden kan worden, en een straatkind dreigt te worden, dan zal JEMODA alles in het werk stellen om een passende oplossing te zoeken voor het kind.
JEMODA biedt opvang tot de leeftijd van 18 jaar of gaat opzoek naar een gepaste oplossing. 

Stel, je wilt een kind helpen dat ernstig gevaar loopt om straatkind te worden of verstoten is.

Hiervoor wordt ook een contract opgemaakt tussen jou en JEMODA, we kunnen niet zeggen “vandaag wel en morgen niet”.
Een zekere plaats voor het kind houdt dan in: een plek om te slapen, eten, drinken, verzekering, kleding, schoeisel, scholing, enz..
Deze 100% sponsoring komt maandelijks op 80 euro sponsoring.
Het kind zal dan permanent verblijven in het huis van JEMODA.
Rond de 18-jarige leeftijd wordt samen met jou besloten over de voortzetting en de verdere mogelijkheden..

Ook een kind sponsoren bij JEMODA in Afrika?

Stuur een mailtje naar stichting@je-mo-da.org
Laat ons weten over je wens een kind bij de scholing te willen steunen.
Vermeld of je voorkeur voor een meisje of jongen en van welke leeftijd.
JEMODA zal dan enkele foto's van diverse kinderen sturen die in deze criteria vallen, j
e kunt dan je keuze maken.

 
Het zou plezierig zijn als je ook een beetje over jezelf, club, vereniging, etc. vertelt, dan kunnen wij dit overbrengen naar het kind als er een keuze is gemaakt.
 
De betaling van de sponsoring voor de scholingssteun aan het kind kan maandelijks, halfjaarlijks of eenmalig gedaan worden 


 

Laat straatkinderen niet enkel dromen op een toekomst 
Sponsor!... geef ze een kans!

Sponsor een Afrikaans kind / stichting JEMODA
Laat dromen uitkomen... stichting@je-mo-da.org