Non-profit Stichting JEMODA, gericht op kansarme en straatkinderen te Senegal. JEMODA geeft scholing en bied onderdak aan de meest kansarme kinderen.

Gedragscode kinderbescherming bij JEMODA

Zoals in elke omgeving, hanteert ook JEMODA regels, in ons geval de gedragscode kinderbescherming.

Gedragscode kinderbescherming bij JEMODA / stichting JEMODA

De gedragscode kinderbescherming bij JEMODA


JEMODA wil kwetsbare kinderen in Senegal betere levensomstandigheden en toekomstkansen geven.
JEMODA zet zich daarom in voor de naleving van het VN-verdrag voor de rechten van het kind.

Want kinderen hebben recht op bescherming zeker ook in Senegal!
JEMODA bied bescherming aan kinderen en het waarborgt hun veiligheid en natuurlijk hoort hun scholing daarbij.

Zoals in elke omgeving, hanteert ook JEMODA regels, in ons geval de Gedragscode Kinderbescherming.
Dit om te voorkomen dat “onze” kinderen slachtoffer worden van misbruik, mishandeling of ongeoorloofd gedrag zoals veel voorkomt bij Marabouts in Senegal.
De gedragscode kinderbescherming geldt voor iedereen die met JEMODA te maken heeft.

De gedragscode kinderbescherming zorgt daarnaast ook voor bescherming van volwassenen tegen valse beschuldigingen en misverstanden over gedrag en uitingen ten opzichte van kinderen.

Bij verdenking van kindermisbruik bij bezoek aan JEMODA

Gedragscode kinderbescherming bij JEMODA / stichting JEMODA
Als een JEMODA medewerker ter plaatse een sponsor/bezoeker van kindermisbruik verdenkt, heeft hij of zij de plicht de bezoekcoördinator van JEMODA daarover in lichten.
JEMODA zal de klacht of de verdenking vervolgens onderzoeken.
Als daartoe gegronde redenen bestaan, rapporteert JEMODA de verdachtmaking bij de bevoegde instanties in Senegal en thuisland van de sponsor/bezoeker.
Iedereen die kennis of verdenking heeft van een situatie waarin kinderen in gevaar zijn, of die beschreven is in de Child Protection Policy, moet hierover contact opnemen met JEMODA.

JEMODA behoudt zich het recht voor om in ernstige gevallen de relatie met sponsors te beëindigen.


Terug naar sponsor een Afrikaans kind