Non-profit Stichting JEMODA, gericht op kansarme en straatkinderen te Senegal. JEMODA geeft scholing en bied onderdak aan de meest kansarme kinderen.Stichting JEMODA

 Samen helpen wij kansarme kinderen naar een toekomst  

 

Waarom Stichting JEMODA ?

Voor vele kinderen is het bedelen of lijfstraffen krijgen in Senegal, west Afrika...
Bedelen is eenvoudig, maar ook het meest gevaarlijkste voor het kind. Zijn waardigheid wordt hem afgenomen en dat is toch wel het belangrijkste wat een kind heeft. Er zijn verschillende enquêtes die uitgevoerd zijn door NGO's (ENDA, UNICEF...) Hieruit is gebleken, Senegal telt meer dan 300.000 straatkinderen ze worden Talibe genoemd. De Talibe kinderen die dagelijks moeten bedelen voor hun leermeester in de Koran. Bij het niet voldoen van het gevraagde aandeel van hun leermeester kunnen er lijfstraffen op volgen.

Kinderen die gedoemd zijn om straatkind te worden, laten wij naar school gaan, zodat ze op termijn een volwaardige plaats op de arbeidsmarkt kunnen innemen.

 Geef voor scholing! 

Bedelen

 Wat doet Stichting JEMODA ?

Onze hoofd projecten;
·         Wij bieden scholing aan, voor kinderen die onder de armoede grens van Senegal leven, de meest kansarme. U moet hierbij denken  aan de verzorging van de gehele scholing tot minimaal gediplomeerd!
·         Wij verlenen hulp aan kinderen tot 18 jaar die verstoten zijn door hun ouders, U moet hierbij denken aan, eten, drinken, medische verzorging, bescherming, bijstand met hun rechten om waardig op te kunnen groeien, met kans op goede scholing en indien mogelijk opvang voor een onbepaalde tijd. 

Onze secondaire projecten;
·         Medische ondersteuning voor gezinnen die onder de armoede grens van Senegal leven.
·         Financiële ondersteuning geven aan kleine gekwalificeerde en gecontroleerde scholen betreft het gegeven onderwijs.

Help ook mee!
 Wij nodigen je uit om onze documentatie te downloaden via de onderstaande link. (Deze opend zich in een nieuwe pagina.)

In onze documentatie (pdf.) vertellen wij alles over ons project, dit wat om meer inzicht te krijgen in het project van Stichting JEMODA en wat je kunt gebruiken voor een spreekbeurt of voor het ophalen van donaties voor Stichting JEMODA.

Praat op je werk, op je school, tijdens feestjes of bijeenkomsten over ons “Stichting JEMODA”.
Want...."Aan alles wat je voeding geeft zoals, mensen, dieren, planten... en zo ook aan gedachten en ideeën, "Dit" zal uiteindelijk vol groeien en de vruchten afwerpen."

Ga ook voor het aanbieden van scholing

Ieder kind heeft recht op scholing, helaas in Senegal hebben veel ouders niet voldoende inkomen om hun kind van scholing te voorzien, stichting JEMODA financiert de scholing voor deze kinderen en beschermt ze tevens op deze manier voor uitbuiting, misbruik.
Het financieren van de scholing doen wij met behulp van donaties en sponsoren, doneer nu of wordt ook een sponsor voor een kansarm kind. 

SCHOLINGSKOSTEN 
Op jaarbasis €180.- (of 15€ per maand)
Eerst meer informatie?  info@je-mo-da.org

Direct veilig doneren 

Wat heeft stichting JEMODA bereikt tot 2020

  • Nu 43 schoolgaande kinderen die onder de armoedegrens moeten leven en behoed om straatkind te worden.
  • Dagelijks tussen de 30 en 45 straatkinderen voorzien van een maaltijd
  • Straatkinderen voorzien van kleding en schoeisel
  • Straatkinderen voorzien van muskietennetten
  • Straatkinderen eens per maand desinfecterende zeep aangeboden
  • Straatkinderen eens per maand tandpasta + tandenborstel aangeboden
  • Straatkinderen een thuis om veilig te kunnen spelen aangeboden
  • 3 straatkinderen onderdak met volledige verzorging gegeven
  • Vele straatkinderen medisch laten behandelen en gezorgd voor hun medicijnen
  • Voorlichting gegeven aan straatkinderen betreffende hun rechten 

Het vooruitzicht 2021
+ Meer dan 43 leerlingen
+ Dagelijks een maaltijd aanbieden bij vele straatkinderen
+ Kleding en schoeisel aanbieden bij straatkinderen
+ Straatkinderen voorzien van muskietennetten
+ Middelen aanbieden bij de straatkinderen betreft hun hygiëne
+ Straatkinderen een veilig thuis aanbieden
+ Kinderen voorzien van onderdak
+ Medischehulp en medicijnen voor vele straatkinderen
+  Voorlichting gegeven aan straatkinderen betreffende hun rechten

JEMODA en de verzorging bij ziekten onder de straatkinderen

Ieder kind heeft recht op verzorging, vele kinderen met name de straatkinderen zijn op zichzelf aangewezen. Zo ook betreft bij het ziek worden, vaak bij geen hulp van buitenaf kunnen ze sterven aan zieken die doorgaans eenvoudig te genezen zijn met medicijnen. Stichting JEMODA ondersteunt de kinderen die deze hulp nodig hebben!

De kosten die Stichting JEMODA heeft per kind bedraag gemiddeld  €3.50 per dag
Het zou geweldig zijn als u ons steunt voor de medische verzorging van de kinderen.

Direct veilig doneren 

JEMODA bied bescherming aan straatkinderen

Ieder kind heeft zijn recht, de staatkinderen van Senegal staan onder het gezag van een Marabout, deze dwingt de kinderen te gaan bedelen. Met lege handen terug komen is geen optie, de kinderen zullen dan lijfstraffen ondergaan. Stichting JEMODA beschermt de kinderen tegen Marabouts die hun macht misbruiken. 

Het komt vaak voor dat Stichting JEMODA zich moet verplaatsen voor de kinderen die bescherming nodig hebben. U moet hierbij denken aan de bezoeken die wij afleggen bij de Marabouts waar de kinderen gedwongen en vaak onder erbarmelijke omstandigheden moeten leven.

De kosten zijn variërend, een bijdrage is van harte welkom! 

JEMODA geeft aandacht en waardering 

Ieder kind heeft recht op aandacht en waardering. In Senegal gaat men doorgaans anders met kinderen om dan in de westerse landen. Hier zijn kinderen veel op zichzelf aangewezen, er wordt niet naar ze omgekeken. Stichting JEMODA geeft de kinderen aandacht en waardering, de kinderen krijgen hierdoor een betere, positievere houding en zijn meer zelfverzekerd! Stichting JEMODA is oprecht NON-PROFIT, aandacht en waardering geven kost ons geen geld.

Wij zullen hiervoor dan ook geen bijdrage vragen!

JEMODA onderwijst de kinderen "rechten van een kind"

Ieder kind heeft zijn rechten, de rechten van een kind wordt vaak ontzien in Senegal. Stichting JEMODA brengt de kinderen hun rechten bij en staan kinderen bij als het nodig mocht zijn… en uiteraard brengt Stichting JEMODA de plichten bij zoals; naar school gaan als dit aangeboden wordt!

 


Stichting JEMODA is oprecht NON-PROFIT, het bijbrengen van de rechten kost ons geen geld.

Wij zullen hiervoor dan ook geen bijdrage vragen!

JEMODA bied en veilige plaats om te spelen

Ieder kind heeft recht om te kunnen spelen, opzicht kunnen de kinderen overal spelen in Senegal, er wordt niet naar ze omgekeken, dit wat vaak zeer gevaarlijke situatie oplevert. Kinderen kunnen bij Stichting JEMODA veilig en ongestoord spelen in de tijd dat de leden van JEMODA aanwezig zijn. 

Kinderen komen dagelijks spelen bij Stichting JEMODA, opzicht ontbreekt ons niets toch soms moet speelgoed vervangen worden zoals een voetbal die lek is.
Een kleine donatie zal geweldig zijn!

Doneer d.m.v. een bankoverschrijving 
Direct veilig doneren 

JEMODA geeft hulp bij (seksueel)misbruik en mishandeling

Ieder kind heeft recht bescherming, Straatkinderen moeten doorgaans bedelen voor geld, eten, kleding, etc. en zijn daarom een gemakkelijke prooi voor mensen die willen profiteren dan wel op welke wijze dan ook van deze kinderen. Deze kinderen zijn blootgesteld aan alle gevaren die maar bedacht kunnen worden! Stichting JEMODA staat deze kinderen bij ingeval van noodsituaties als o.a. misbruik, mishandeling en marteling.

Het komt vaak voor dat Stichting JEMODA zich moet verplaatsen voor de kinderen die misbruikt / mishandeld worden. U moet hierbij denken aan de bezoeken die wij afleggen bij de Marabouts waar de kinderen gedwongen en vaak onder erbarmelijke omstandigheden moeten leven.
De kosten zijn variërend, een bijdrage is van harte welkom! 

Doneer d.m.v. een bankoverschrijving 
Direct veilig doneren 

Eten en drinken voor straatkinderen

Ieder kind heeft recht op voeding, de straatkinderen moeten bedelen van deur tot deur voor een maaltijd, let op… de Senegalese  bevolking is doorgaans niet rijk, kinderen die eten krijgen tijdens hun bedeltocht en wat gedaan wordt in een bedelbak is vaak tegen het bederven aan of het is bedorven. Als het mogelijk is bied Stichting JEMODA de straatkinderen een waardige maaltijd aan.

De straatkinderen komen dagelijks bij Stichting JEMODA, een bord eten is niet mis gegund voor ze. Normaal gesproken moeten deze kinderen bedelen voor een maaltijd.

De kosten van een maaltijd bedraagt €1.50

Doneer d.m.v. een bankoverschrijving 
Direct veilig doneren 
De straatkinderen in Senegal de “Talibe” het is kindermisbruik en uitbuiting van kinderen...
De straatkinderen “Talibe” in Senegal is een moeilijk fenomeen en paradox zoals zoveel gevallen in Afrika

Stichting JEMODA geeft normen en waarden

Ieder kind heeft het recht, normen en waarden. Bij Stichting JEMODA worden de kinderen de normen en waarden bij gebracht. Zoals doorgaans, hoe te omgaan met dieren, mee helpen in de huishouding, niet schelden, niet pesten, delen met je meerdere, respect tonen naar jong en oud. Misschien zijn het vanzelf sprekende dingen, toch… wat nooit geleerd is?? “je hoeft geen steen naar de hond te gooien, het kan je beste vriend zijn!”Stichting JEMODA is oprecht NON-PROFIT, het bijbrengen van de waarden en normen kost ons geen geld.

Wij zullen hiervoor dan ook geen bijdrage vragen!

JEMODA geeft bijscholing

Ieder kind heeft het recht op scholing, dit wat wij graag voor de kinderen verzorgen. Vaak zijn er kinderen uit gezinnen waarvan de ouders analfabeet zijn, hun ouders kunnen niet helpen bij het maken van het gekregen huiswerk. Stichting JEMODA geeft daarom zelf bijles of laat dit verzorgen door gekwalificeerde leerkrachten.

Kinderen die geschoold worden door Stichting JEMODA hebben soms in het begin een ruime achterstand, ze zijn voor ons kennen nooit naar school geweest. Extra lessen na schooltijd zijn dan geen overbodige luxe voor een geweldig resultaat. Vaak al kunnen kinderen een daarom klas overslaan en snel op normaal niveau komen!!

Kosten die wij voor de bijscholing hebben van de kinderen is €35 pm.  
Een bijdrage hiervoor zou geweldig zijn, het is een donatie voor een leven lang!


Doneer d.m.v. een bankoverschrijving 
Direct veilig doneren 

JEMODA verleent onderdak aan zwervende kinderen

Ieder kind heeft het recht op een thuis, een onderdak en behoren niet op straat te slapen met vele gevaren van dien. Dit beeld komt veel voor in Senegal, kinderen die weg gelopen zijn bij hun Marabout i.v.m. de erbarmelijke omstandigheden al daar en lijfstraffen die ze moeten ondervinden. Indien mogelijk geeft Stichting JEMODA kinderen een tijdelijke slaapplaats en zal op zoek gaan naar hun thuis.

Het komt met regelmaat voor dat kinderen (Talibé) die gedwongen worden om bij een Marabout te leven weg lopen. Vaak zoeken ze hulp bij derden zoals Stichting JEMODA. Wij vangen kinderen op voor een onbepaalde tijd. Ook geven wij ruimte aan kinderen die thuis niet gewenst zijn en dreigen verstoten te worden naar een Marabout.

De kosten voor de huisvesting van een kind komt op €2.60 per dag, €80.- per maand incl. de algemene levensbehoeften en scholing.
Donaties voor deze kinderen zijn zeer welkom. Door u krijgen ze weer een waardig bestaan!! 

JEMODA Voorziet van kleding en schoeisel

Ieder kind heeft het recht om gekleed te zijn, de straatkinderen in Senegal moeten bedelen voor hun kleding, ze lopen doorgaans rond in vodden. Indien mogelijk geeft Stichting JEMODA kleding en zo belangrijk schoeisel aan deze kinderen.

Straatkinderen moeten bedelen om hun kleding, ze lopen daarom meestal in vodden rond. Ook schoeisel is een serieus probleem voor deze kinderen, meestal lopen ze rond op blote voeten. Indien mogelijk geeft Stichting JEMODA kleding en schoeisel aan deze kinderen.

Wij kunnen voor kleine bedragen kleding inkopen op de Senegalese markt, hierdoor helpen wij niet alleen het kind in kledingnood maar zo tevens een heel gezin!
Kosten om een kind te kleden €5.- 


Scholingsfoto Schooljaar 2020-2021

Doneer uw Plus spaarzegels aan JEMODA

Ook al gaat het sparen niet hard, ook u weet alle kleine beetjes helpen!

Met behulp van uw zegels kunnen wij kansarme kinderen van scholing voorzien.

Stuur uw spaarzegels in een voldoende gefrankeerde envelop op naar onze Nederlandse ambassadrice van Stichting JEMODA

M.A.P. Hemmelder
T.a.v. Stichting JEMODA
Industriestraat 20
7651 AP   TUBBERGEN


Doneren aan JEMODA
Remco Hemmelder, president “voorzitter” van stichting JEMODA tevens Fulltime en non-profit voor Stichting JEMODA.

Hemmelder is
Camping Du Viaduc te Millau in Frankrijk dankbaar voor de aangewezen baan van 6 maanden, het salaris wat hier verdient wordt is na aftrek van de levensbehoeften geheel voor de behoeften voor de kansarme kinderen in Senegal bij JEMODA.
 

 Wist u dat? u kunt ons ook benaderen via Whatsapp!                                                             

(NB, Deze link is enkel te gebruiken op apparaten waar Whatsapp op geinstaleerd is.)

Of gebruik dit telefoon nummer om met ons in contakt te komen via Whatsapp: 00221-774492074


 U kunt ons gratis sponsoren! ... meer info

Languatoolplus.com

JEMODA wordt gesponsort door Languatool

https://languagetoolplus.com


Vind ons op Facebook
https://www.facebook.com/Stichting.JEMODA
 

 
Facebook