Non-profit Stichting JEMODA, gericht op kansarme en straatkinderen te Senegal. JEMODA geeft scholing en bied onderdak aan de meest kansarme kinderen.

De scholing van Senegal  Niet gesubsidieerd “onderwijs”  "De Publieke School"  “privé scholing”

Bij Stichting JEMODA streven we ernaar om ervoor te zorgen dat uw donaties een gerichte en effectieve impact hebben. 
We geloven in het voorkomen van verspilde inspanningen, zoals het dragen van water naar de zee of dweilen met de kraan open.

Het lijkt soms alsof we water naar de zee dragen bij het helpen van een straatkind, een “Talibe”. Een Marabout kan weerstand bieden, maar Stichting JEMODA is ervan overtuigd dat deze kinderen hulp nodig hebben. Deze kinderen zijn volledig op zichzelf aangewezen en staan onder het regime van een Marabout, een combinatie die destructief is voor het opgroeien met een goede basis en zeker voor de toekomst van een kind.

JEMODA kent als geen ander de problematiek van de straatkinderen in Senegal. Daarom zeggen wij ook: als het helpen zo moeilijk gaat, waarom proberen we het dan niet te voorkomen? Immers, “voorkomen is beter dan genezen”.

Daarom hebben wij, naast het helpen en bijstaan van de straatkinderen, als hoofdtaak genomen: “het voorkomen van straatkinderen”.

En het idee hiervoor is kinderlijk eenvoudig! Wij plaatsen kansarme kinderen die potentie hebben om te worden “onderwezen” door een Marabout, op een echte school! Dit is gericht doneren bij Stichting JEMODA, geen water naar de zee dragen of dweilen met de kraan open.

Bij Stichting JEMODA krijgt u de unieke kans om een directe impact te maken op het leven van een kind. Door een kind te sponsoren, biedt u hen de mogelijkheid om een betere toekomst op te bouwen. Uw bijdrage kan een wereld van verschil maken voor een kind in nood. Voor meer informatie over hoe u een kind kunt sponsoren, nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen. Samen kunnen we een betere toekomst creëren voor de kinderen van Senegal. 
Doneren

Logo Stichting JEMODA

Stichting JEMODA zet zich in voor kinderen uit kansarme gezinnen en biedt hen een alternatief voor het werken voor een Marabout, waardoor ze een betere toekomst tegemoet kunnen zien.

Straatkind / Stichting JEMODA

Bij Stichting JEMODA streven we ernaar om een verschil te maken in de levens van kinderen uit zeer kansarme gezinnen. We zijn actief op zoek naar kinderen die gedoemd zijn om voor een Marabout te werken, met als doel hen een betere toekomst te bieden.

Helaas kunnen we niet iedereen helpen, en zijn we genoodzaakt om keuzes te maken. Kinderen die laten zien dat ze gemotiveerd zijn en goede cijfers halen, krijgen van ons de kans om naar een privéschool te gaan. Deze scholen, vaak opgericht door stichtingen, christelijke organisaties, verenigingen en particulieren, bieden een hoger onderwijsniveau dan de publieke scholen.

Het is de wens van elke Senegalese ouder dat hun kind goed onderwijs krijgt. Hoewel onderwijs in Senegal geld kost, vooral dat van stichtingen en particuliere organisaties, zijn wij van mening dat een kind dat zo hard werkt, dit gewoon verdient. Daarom zetten we ons in om deze kinderen de kans te geven die ze verdienen.

Bij JEMODA geloven we dat preventie de sleutel is. Daarom is onze hoofdtaak: “het voorkomen van straatkinderen”. Door kansarme kinderen op een echte school te plaatsen, kunnen we hen een betere toekomst bieden en voorkomen dat ze voor een Marabout moeten werken. Samen kunnen we een verschil maken.

 Doneren

Gesubsidieerde Scholen en Openbaar Onderwijs: De Publieke School

Plublieke school / Stichting JEMODA

In Senegal schrijft de wet voor dat alle kinderen tot 12 jaar verplicht zijn om onderwijs te volgen. Echter, de financiële last van inschrijvingskosten en schoolmateriaal rust volledig op de schouders van de ouders. Dit resulteert in duizenden kinderen die verstoken blijven van onderwijs, aangezien veel gezinnen in Senegal onder de armoedegrens leven en deze kosten niet kunnen dragen.

Een bijkomend probleem van de publieke scholen is de frequente afwezigheid van onderwijzers, vaak veroorzaakt door nalatigheid in salarisbetalingen vanuit de overheid. Bovendien zijn de salarissen dermate laag dat onderwijzers weinig motivatie vinden om de kinderen daadwerkelijk te onderwijzen, maar eerder de taak op zich nemen van “aanwezig zijn”. Hierdoor lijkt het publieke onderwijs meer op kinderopvang, zonder het daadwerkelijke doel te bereiken: kinderen voorzien van de kennis en vaardigheden die essentieel zijn voor hun toekomst.


Doneren

Niet-Gesubsidieerd Onderwijs: De Privéscholing

privé scholing / Stichting JEMODA

Als reactie op de ondermaatse prestaties van de publieke scholen in Senegal, zijn er honderden scholen opgericht door stichtingen, christelijke organisaties en verenigingen. Het voordeel van deze scholen is dat ze serieuze lessen en aandacht bieden aan de kinderen.

Echter, het nadeel is dat de kosten voor scholing volledig door de ouders moeten worden betaald, en deze zijn over het algemeen vrij hoog.

Niet-gesubsidieerd onderwijs bestaat in zowel islamitische als christelijke vormen. Hoewel beide soorten onderwijs gebruik maken van het Franse schoolpakket, dat overeenkomt met het Nederlandse onderwijs, zijn er enkele verschillen. Bijbellessen worden meestal niet gegeven op de christelijke scholen, gezien het merendeel van de leerlingen moslim is. In plaats daarvan wordt er extra aandacht besteed aan andere lespakketten, zoals de Engelse taal. Het islamitisch onderwijs in Senegal daarentegen, legt veel nadruk op de Koran en hanteert een traditionele, strenge onderwijsmethode. Ondanks dat het merendeel van de Senegalese bevolking moslim is, kiezen velen toch voor het christelijk onderwijs.


Doneren  

“Gratis” Onderwijs: De Niet-Gesubsidieerde Daara

dit voorkomen / Stichting JEMODA

Senegal herbergt honderdduizenden Daaras, ook wel bekend als Koranscholen of leercentra. Deze scholen, variërend van één enkele leerling tot vele tientallen, worden geleid door een Marabout en zijn vaak gevestigd in leegstaande huizen in aanbouw. Deze Marabouts ontvangen geen subsidie van de staat.

Het nadeel van de Daara
Het onderwijs in deze scholen is uitsluitend gericht op de Koran. Er is geen formele inschrijving; kinderen worden gerekruteerd of door de ouders afgestaan als een vorm van lastenverlichting in hun huishouden. Dit gebeurt op basis van de belofte van de Marabout dat goed Koranonderwijs hun kind tot een goed en welvarend mens zal maken. Het lesgeld, variërend van 0,15 tot ruim 1 euro per dag, moet door het kind zelf worden verzameld door te bedelen. Het niet nakomen van de opgelegde bijdrage aan de Marabout kan leiden tot lijfstraffen. Extra’s voor het lesgeld, zoals geld, rijst, suiker, houtskool, kaarsen, etc., moeten ook door bedelen worden verkregen. Kinderen worden gedwongen om onder erbarmelijke omstandigheden te verblijven, aangezien er geen weg terug naar huis is. De kinderen worden op geen enkele manier onderhouden of verzorgd door de Marabout, zelfs niet bij ziekte.

Wij beschikken over een documentaire, “De Verloren Kinderen van MBour”, die een duidelijk beeld geeft van de kinderen die gedwongen moeten leven bij een Daara. (Niet geschikt voor kinderen onder de 10 jaar)

Doneren voor echte scholing   Naar boven

Modou Diouf 2010

Leerling / Stichting JEMODA
Modou Diouf sinds 2010  woonachtig bij JEMODA en geniet van goed onderwijs en goede verzorging 

Modou Diouf 2020

Modou Diouf, 2020 zijn eerste diploma's 

Scholingsfoto Schooljaar 2020 - 2021

Bij Stichting JEMODA hebben we een opmerkelijke groei gezien in het aantal leerlingen dat we hebben kunnen ondersteunen. In het schooljaar 2020-2021 hebben we 43 leerlingen voorzien van scholing, een aanzienlijke stijging ten opzichte van de 34 leerlingen in het voorgaande schooljaar. Nu, in het schooljaar 2023-2024, zijn we er trots op te kunnen melden dat we 86 leerlingen ondersteunen.

Maar onze ambitie stopt hier niet. We zijn vastbesloten om deze groep verder te laten groeien en nog meer kinderen de kans te geven op een betere toekomst door middel van onderwijs. Zelfs nadat het schooljaar is begonnen, blijven we aanvragen ontvangen van ouders die hopen op scholing voor hun kinderen.

Bij JEMODA geloven we in het potentieel van elk kind en streven we ernaar om zoveel mogelijk kinderen te helpen, binnen onze mogelijkheden. Als we de middelen hebben, zullen we niet aarzelen om deze kinderen de kans te geven die ze verdienen.

Bij JEMODA streven we ernaar om met een non-profitbeleid een verschil te maken in de wereld.

Bij JEMODA streven we ernaar om met een non-profitbeleid een verschil te maken in de wereld.

Je Persoonlijke Goede Doelstelling: We bieden je de mogelijkheid om je persoonlijke filantropische doelen te realiseren door middel van onze organisatie.
Geen Tussenpersonen: We garanderen een directe verbinding tussen jou en het doel van je donatie, zonder tussenkomst van derden.
Rechtstreekse Hulp: Jouw bijdrage gaat rechtstreeks naar de hulp en ondersteuning van kinderen in nood.
Ontwikkeling van het Kind is Geheel te Volgen: We bieden volledige transparantie in de voortgang en ontwikkeling van de kinderen die je steunt.
Daarnaast bieden we:

Verantwoording: We zorgen voor een grondige verantwoording van hoe jouw bijdrage wordt gebruikt.
Impact Rapportage: We houden je op de hoogte van de impact die jouw bijdrage heeft op de levens van de kinderen.
Duurzame Verandering: We streven ernaar om duurzame verandering te bewerkstelligen door middel van onderwijs en empowerment.

Ondersteuning voor Kinderen uit Zeer Kansarme Gezinnen: De Rol van Stichting JEMODA

Bij Stichting JEMODA richten we ons voornamelijk op jongens uit zeer arme gezinnen, die het risico lopen om een Talibe te worden en daardoor geen kans krijgen op onderwijs. Daarnaast ondersteunen we ook meisjes met hun scholing. Hoewel meisjes niet het risico lopen om een Talibe te worden, worden ze vaak thuisgehouden voor huishoudelijke taken of elders ingezet om geld te verdienen voor het gezin vanwege financiële tekorten. Kortom, het is duidelijk dat JEMODA zich inzet voor de scholing van zeer kansarme kinderen.

We hebben echter enkele regels voor deze kinderen en hun ouders. Onderwijs is een geschenk, maar niet zonder voorwaarden. Een van de regels is dat de ouders of verzorgers zeer arm moeten zijn, maar we willen ook motivatie zien van zowel het kind als de ouders. De eigen bijdrage van het kind is de inzet voor goede schoolcijfers. Het kind moet heel goed zijn best doen, dus niet spijbelen of elders geld verdienen voor het huishouden. Minder spelen en meer in de schoolboeken, huiswerk maken en de lessen nog eens nalezen.

In eerste instantie plaatsen we kinderen op openbare scholen. We verwachten dat het kind met hoge cijfers thuiskomt van de gedane overhoringen en proefwerken. Hoge cijfers zijn bij ons, cijfers met een gemiddelde van een 8 op het rapport. Als het gemiddelde cijfer lager is dan een 6, zijn we genoodzaakt te overwegen om de voortzetting van de scholing voortijdig af te breken. Kinderen met een gemiddeld cijfer hoger dan 8 maken een goede kans om door ons op een privéschool geplaatst te worden.

Bij JEMODA kun je ook een kind sponsoren!  Meer informatie hierover


Meer over scholing.     Doneren

Stichting JEMODA _ Je-mo-da.org scholing kansarme kinderen Afrika
Ammeth Touré,Een bijzonder goede leerling 10/10 !
 Zijn wens?
 Minister of president worden!