Non-profit Stichting JEMODA, gericht op kansarme en straatkinderen te Senegal. JEMODA geeft scholing en bied onderdak aan de meest kansarme kinderen.

Goede doelstellingen, fondsen en subsidie verstrekkers

Wij bedanken u voor het bezoeken van deze pagina op onze website.
JEMODA houdt van transparantie, zo ook voor u en de andere goede doelstellingen, fondsen, subsidie verstrekkers.
Op deze pagina kunt u terug vinden wie wij hebben aangeschreven, wij hopen dat deze openheid gewaardeerd wordt in onze zoektocht naar financiële hulp voor onze goeden doelstellingen.
Mocht u wensen dat wij u van deze lijst halen of dat wij juist meer gegevens over uw organisatie verstekken dan kunt u mailen naar: contact@je-mo-da.org

Subsidie verstrekkers en fondsen die wij de afgelopen periode hebben aangeschreven 

Datumnaam van organisatieReactiePositiefNegatiefToezegging  €
29-04-2020Care For All foundation  30-04-2020R. HEMMELDER Dank voor u mail en het heeft onze aandacht.
29-04-2020Het R.C. Maagdenhuis01-05-2020De indieningstermijn voor de tweede ronde van het jaar 2020 is op 10 maart 2020 geëindigd. 
Medio juli as. zal de mogelijkheid worden geopend om aanvragen in te dienen voor de derde ronde van 2020.
13-05-2020 Dank voor uw aanvraag. Wij zijn echter niet langer actief In Senegal (per 1-1-2020) en kunnen u geen financiële steun bieden voor projecten daar.
Wij wensen u veel succes met het vinden van financiering
0
29-04-2020De Postcode loterij 01-05-2020Uw verzoek aan de loterij voldoet helaas niet aan onze criteria, 
hoezeer wij het waardevolle werk waarvoor u de aanvraag heeft ingediend ook toejuichen
0
29-04-2020Turing Foundation13-05-2020Helaas moeten we u berichten dat wij niet actief zijn in Senegal. Dat betekent dat wij uw aanvraag niet verder in behandeling kunnen nemen. Het spijt me u niet anders te kunnen berichten.
0
30-04-2020Stichting Eerlijk Delen
30-04-2020Stichting Iuvemus
30-04-2020Hazewinkel Foundation
01-05-2020Stichting Paulien
01-05-2020Stichting 'Tuti Boni' Houben-Aberson
01-05-2020De Koornzaayer Foundation
01-05-2020Stichting Peper
03-05-2020Stichting Bear for Help
04-05-2020Haëlla stichtingBinnen een maand krijgt u van ons bericht als we nog aanvullende vragen hebben.
Gemiddeld genomen, besluit het bestuur binnen 2 à 3 maanden of de Haëlla Stichting een financiële bijdrage aan uw project kan geven.
-
04-05-2020Stichting Globewise13-05-2020Dank u wel voor uw aanvraag voor een donatie bij Globewise.
Wij hebben de door u gestuurde informatie gelezen en zijn helaas van mening dat uw organisatie op een aantal punten niet aan de door ons gestelde criteria voor te steunen organisaties voldoet. Wij wensen u, en stichting Jemoda, echter veel sterkte en succes in de toekomst.
0
04-05-2020P.J. Rogaar StichtingVoor het geval uw email een donatie aanvraag bevat, dan verzoeken wij u om deze enkele weken voordat wij vergaderen nogmaals te versturen. Wij vergaderen elk jaar in april en in november. Rond die tijd zullen we alle aanvragen bekijken en de agenda opmaken.
04-05-2020Stichting Wim Tijhaar EducatiefondsTot mijn spijt moet ik u mededelen dat wij geen mogelijkheid hebben uw project te ondersteunen. Het Wim Tijhaar Educatie Fonds is een klein fonds met beperkte financiële middelen. Een groot deel van het beschikbare budget is nodig voor onze “eigen” school in Oeganda.
Ik hoop van harte dat u elders de nodige ondersteuning kunt verkrijgen en wens u daarbij veel succes.
0
04-05-2020Stichting Arketos