Non-profit Stichting JEMODA, gericht op kansarme en straatkinderen te Senegal. JEMODA geeft scholing en bied onderdak aan de meest kansarme kinderen.

Welkom bij JEMODA 

Het is bedelen of lijfstraffen krijgen

Bedelen

Onze missie is,
Kinderen die potentie hebben om straatkind te worden naar school te laten gaan en ervoor te zorgen dat ze op termijn een volwaardige plaats op de arbeidsmarkt kunnen innemen.Bedelen is één van de eenvoudigste,
maar ook het meest gevaarlijke voor een kind.

Dit omdat het kind verwijderd wordt van zijn belangrijkste; 
De waardigheid wordt blootgegeven aan alle gevaren. 

Er zijn verschillende enquêtes die uitgevoerd zijn door NGO's (ENDA, UNICEF...) 
Hieruit is gebleken, 

Senegal telt meer dan 300.000 straatkinderen
ze worden Talibe genoemd.

De Talibe, kinderen die dagelijks moeten bedelen 
voor hun leermeester in de Koran.

Bij het niet voldoen van het gevraagde quotum van hun leermeester
kunnen er lijfstraffen op volgen.

Geef voor echte scholing!

JEMODA doet voor (straat)kinderen in Senegal

Straatkinderen tekenen
 • Scholing aanbieden
 • Verzorging bij ziekte
 • Bijscholing geven
 • Aandacht en waardering geven
 • Het bijbrengen van normen en waarden
 • Bescherming bieden
 • Hulp bij (seksueel)misbruik en mishandeling
 • Het bijbrengen van de "rechten van een kind"
 • Voorzien van eten en drinken
 • Voorzien van kleding en schoeisel
 • Een veilige plaats om te spelen
 • Het verlenen van onderdak

De straatkinderen in Senegal de “Talibe” het is kindermisbruik en uitbuiting van kinderen.
Het is het vormen van een bedelaar kind !

De straatkinderen “Talibe”  in Senegal is een moeilijk fenomeen en paradox zoals zoveel gevallen in Afrika
meer...

Logo Stichting JEMODA