Non-profit Stichting JEMODA, gericht op kansarme en straatkinderen te Senegal. JEMODA geeft scholing en bied onderdak aan de meest kansarme kinderen.

De TIEN plus van JEMODA

JEMODA en de verzorging bij ziekten onder de straatkinderen

Ieder kind heeft recht op verzorging, vele kinderen met name de straatkinderen zijn op zichzelf aangewezen. Zo ook betreft bij het ziek worden, vaak bij geen hulp van buitenaf kunnen ze sterven aan zieken die doorgaans eenvoudig te genezen zijn met medicijnen. Stichting JEMODA ondersteunt de kinderen die deze hulp nodig hebben!

De kosten die Stichting JEMODA heeft per kind bedraag gemiddeld  €3.50 per dag
Het zou geweldig zijn als u ons steunt voor de medische verzorging van de kinderen.

Direct veilig doneren 

JEMODA bied bescherming aan straatkinderen

Ieder kind heeft zijn recht, de staatkinderen van Senegal staan onder het gezag van een Marabout, deze dwingt de kinderen te gaan bedelen. Met lege handen terug komen is geen optie, de kinderen zullen dan lijfstraffen ondergaan. Stichting JEMODA beschermt de kinderen tegen Marabouts die hun macht misbruiken. 

Het komt vaak voor dat Stichting JEMODA zich moet verplaatsen voor de kinderen die bescherming nodig hebben. U moet hierbij denken aan de bezoeken die wij afleggen bij de Marabouts waar de kinderen gedwongen en vaak onder erbarmelijke omstandigheden moeten leven.

De kosten zijn variërend, een bijdrage is van harte welkom! 

JEMODA geeft aandacht en waardering 

Ieder kind heeft recht op aandacht en waardering. In Senegal gaat men doorgaans anders met kinderen om dan in de westerse landen. Hier zijn kinderen veel op zichzelf aangewezen, er wordt niet naar ze omgekeken. Stichting JEMODA geeft de kinderen aandacht en waardering, de kinderen krijgen hierdoor een betere, positievere houding en zijn meer zelfverzekerd! Stichting JEMODA is oprecht NON-PROFIT, aandacht en waardering geven kost ons geen geld.

Wij zullen hiervoor dan ook geen bijdrage vragen!

JEMODA onderwijst de kinderen "rechten van een kind"

Ieder kind heeft zijn rechten, de rechten van een kind wordt vaak ontzien in Senegal. Stichting JEMODA brengt de kinderen hun rechten bij en staan kinderen bij als het nodig mocht zijn… en uiteraard brengt Stichting JEMODA de plichten bij zoals; naar school gaan als dit aangeboden wordt!

 


Stichting JEMODA is oprecht NON-PROFIT, het bijbrengen van de rechten kost ons geen geld.

Wij zullen hiervoor dan ook geen bijdrage vragen!

JEMODA bied en veilige plaats om te spelen

Ieder kind heeft recht om te kunnen spelen, opzicht kunnen de kinderen overal spelen in Senegal, er wordt niet naar ze omgekeken, dit wat vaak zeer gevaarlijke situatie oplevert. Kinderen kunnen bij Stichting JEMODA veilig en ongestoord spelen in de tijd dat de leden van JEMODA aanwezig zijn. 

Kinderen komen dagelijks spelen bij Stichting JEMODA, opzicht ontbreekt ons niets toch soms moet speelgoed vervangen worden zoals een voetbal die lek is.
Een kleine donatie zal geweldig zijn!

Doneer d.m.v. een bankoverschrijving 
Direct veilig doneren 

JEMODA geeft hulp bij (seksueel)misbruik en mishandeling

Ieder kind heeft recht bescherming, Straatkinderen moeten doorgaans bedelen voor geld, eten, kleding, etc. en zijn daarom een gemakkelijke prooi voor mensen die willen profiteren dan wel op welke wijze dan ook van deze kinderen. Deze kinderen zijn blootgesteld aan alle gevaren die maar bedacht kunnen worden! Stichting JEMODA staat deze kinderen bij ingeval van noodsituaties als o.a. misbruik, mishandeling en marteling.

Het komt vaak voor dat Stichting JEMODA zich moet verplaatsen voor de kinderen die misbruikt / mishandeld worden. U moet hierbij denken aan de bezoeken die wij afleggen bij de Marabouts waar de kinderen gedwongen en vaak onder erbarmelijke omstandigheden moeten leven.
De kosten zijn variërend, een bijdrage is van harte welkom! 

Doneer d.m.v. een bankoverschrijving 
Direct veilig doneren 

Eten en drinken voor straatkinderen

Ieder kind heeft recht op voeding, de straatkinderen moeten bedelen van deur tot deur voor een maaltijd, let op… de Senegalese  bevolking is doorgaans niet rijk, kinderen die eten krijgen tijdens hun bedeltocht en wat gedaan wordt in een bedelbak is vaak tegen het bederven aan of het is bedorven. Als het mogelijk is bied Stichting JEMODA de straatkinderen een waardige maaltijd aan.

De straatkinderen komen dagelijks bij Stichting JEMODA, een bord eten is niet mis gegund voor ze. Normaal gesproken moeten deze kinderen bedelen voor een maaltijd.

De kosten van een maaltijd bedraagt €1.50

Doneer d.m.v. een bankoverschrijving 
Direct veilig doneren 
De straatkinderen in Senegal de “Talibe” het is kindermisbruik en uitbuiting van kinderen...
De straatkinderen “Talibe” in Senegal is een moeilijk fenomeen en paradox zoals zoveel gevallen in Afrika

Stichting JEMODA geeft normen en waarden

Ieder kind heeft het recht, normen en waarden. Bij Stichting JEMODA worden de kinderen de normen en waarden bij gebracht. Zoals doorgaans, hoe te omgaan met dieren, mee helpen in de huishouding, niet schelden, niet pesten, delen met je meerdere, respect tonen naar jong en oud. Misschien zijn het vanzelf sprekende dingen, toch… wat nooit geleerd is?? “je hoeft geen steen naar de hond te gooien, het kan je beste vriend zijn!”Stichting JEMODA is oprecht NON-PROFIT, het bijbrengen van de waarden en normen kost ons geen geld.

Wij zullen hiervoor dan ook geen bijdrage vragen!

JEMODA geeft bijscholing

Ieder kind heeft het recht op scholing, dit wat wij graag voor de kinderen verzorgen. Vaak zijn er kinderen uit gezinnen waarvan de ouders analfabeet zijn, hun ouders kunnen niet helpen bij het maken van het gekregen huiswerk. Stichting JEMODA geeft daarom zelf bijles of laat dit verzorgen door gekwalificeerde leerkrachten.

Kinderen die geschoold worden door Stichting JEMODA hebben soms in het begin een ruime achterstand, ze zijn voor ons kennen nooit naar school geweest. Extra lessen na schooltijd zijn dan geen overbodige luxe voor een geweldig resultaat. Vaak al kunnen kinderen een daarom klas overslaan en snel op normaal niveau komen!!

Kosten die wij voor de bijscholing hebben van de kinderen is €35 pm.  
Een bijdrage hiervoor zou geweldig zijn, het is een donatie voor een leven lang!


Doneer d.m.v. een bankoverschrijving 
Direct veilig doneren 

JEMODA verleent onderdak aan zwervende kinderen

Ieder kind heeft het recht op een thuis, een onderdak en behoren niet op straat te slapen met vele gevaren van dien. Dit beeld komt veel voor in Senegal, kinderen die weg gelopen zijn bij hun Marabout i.v.m. de erbarmelijke omstandigheden al daar en lijfstraffen die ze moeten ondervinden. Indien mogelijk geeft Stichting JEMODA kinderen een tijdelijke slaapplaats en zal op zoek gaan naar hun thuis.

Het komt met regelmaat voor dat kinderen (Talibé) die gedwongen worden om bij een Marabout te leven weg lopen. Vaak zoeken ze hulp bij derden zoals Stichting JEMODA. Wij vangen kinderen op voor een onbepaalde tijd. Ook geven wij ruimte aan kinderen die thuis niet gewenst zijn en dreigen verstoten te worden naar een Marabout.

De kosten voor de huisvesting van een kind komt op €2.60 per dag, €80.- per maand incl. de algemene levensbehoeften en scholing.
Donaties voor deze kinderen zijn zeer welkom. Door u krijgen ze weer een waardig bestaan!! 

JEMODA Voorziet van kleding en schoeisel

Ieder kind heeft het recht om gekleed te zijn, de straatkinderen in Senegal moeten bedelen voor hun kleding, ze lopen doorgaans rond in vodden. Indien mogelijk geeft Stichting JEMODA kleding en zo belangrijk schoeisel aan deze kinderen.

Straatkinderen moeten bedelen om hun kleding, ze lopen daarom meestal in vodden rond. Ook schoeisel is een serieus probleem voor deze kinderen, meestal lopen ze rond op blote voeten. Indien mogelijk geeft Stichting JEMODA kleding en schoeisel aan deze kinderen.

Wij kunnen voor kleine bedragen kleding inkopen op de Senegalese markt, hierdoor helpen wij niet alleen het kind in kledingnood maar zo tevens een heel gezin!
Kosten om een kind te kleden €5.-